08-8612777
חיפוש חוגים ופעילויות

התנסויות וחוויות - למידה

ילדים בגיל הרך עוברים תהליכים התפתחותיים בכמה תחומים הקשורים זה בזה ומושפעים אחד מהשני.
לצד יכולות עלו אנו משקיעים בפיתוח "אקלים פרו חברתי" במעונות.
סביבת המעון, מאורגנת באופן שיזמן לילדים פעילות משמעותית – הן במעון והן בחצרות, בתיווך של מבוגר משמעותי הנמצא במרחב וגם בפעילות חופשית ואישית של הילדים.