08-8612777
חיפוש חוגים ופעילויות

שיקום שכונות

פרוייקט מרכזי הנוער של שיקום שכונות מטעם משרד הבינוי והשיכון, דרומה צפון תיקון עולם והסוכנות היהודית.

במסגרת הפרוייקט משתתפים כ-200 בני הנוער בתוכניות ערכיות ומגוונות המרחיבות אופקים ותחומי עניין לנוער.

מנהלת התוכנית :גל שלזינגר