08-8612777
חיפוש חוגים ופעילויות

קול קורא להפעלת מתחם נינג`ה

קול קורא להפעלת מתחם נינג`ה
במתנ"ס שפיר!

את ההצעות ניתן להגיש במשרד המתנ"ס או במייל shafir@matnasim.org.il, עד תאריך 28/09/23, בצירוף מסמכים המעידים על ניסיון בהקמה והפעלה של מתקני נינג`ה.

לפרטים נוספים:
מתנ"ס שפיר - 08-8612777

    קול קורא להפעלת מתחם נינג`ה
במתנ"ס שפיר!

את ההצעות ניתן להגיש במשרד המתנ"ס או במייל shafir@matnasim.org.il, עד תאריך 28/09/23, בצירוף מסמכים המעידים על ניסיון בהקמה והפעלה של מתקני נינג`ה.

לפרטים נוספים:
מתנ"ס שפיר - 08-8612777